Wat is advaita? - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Aum
Ga naar de inhoud
Artikelen > Over Advaita
Wat is Advaita?
Een introductie

Advaita is een 3000 jaar oude bevrijdingsfilosofie. Het verwijst naar "DIT." Waarin alles nog geen fractie van een seconde nodig heeft om gekend te zijn.
Volker Hinten

Advaita Vedanta is een drieduizend jaar oude bevrijdingsfilosofie die is ontstaan in India. Over de ontstaansgeschiedenis en andere achtergronden van deze stroming verwijs ik u graag naar het artikel van Douwe Tiemersma. (Zie menu hiernaast.)
Advaita is een levende filosofie. Het gaat niet over voorschriften, belijdenissen, religies, politiek, organisaties en is ook niet het gele hesje van de spiritualiteit. Advaita gaat altijd over U. Het nodigt uit, het daagt uit tot zelfonderzoek, tot het stellen van vragen over die zaken die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Want hoe vanzelfsprekend is het leven, de wereld, de eeuwigheid of uw persoon?  

Advaita wil namelijk zeggen, niet twee. Non dualiteit. En dat is niet wat we als menselijk wezen, ervaren. We kennen de twee zijden van dualiteit zoals warmte, koude, lijden, vreugde, noem maar op. Het is zelfs zo dat zonder dualiteit het leven onmogelijk is.

zonder dualiteit is het leven onmogelijk ... toch?

Tegengestelde krachten scheppen voorwaarden tot het leven op aarde. Vacuum en druk zorgen samen er voor dat ons lichaam kan bestaan. Zonder de druk van de atmosfeer, de zwaartekracht die de atmosfeer bij de aarde houdt, het vacuum met haar eigen kracht, die er voor zorgt dat we niet verpletterd worden door de zwaartekracht, de druk die er voor zorgt dat we niet uit elkaar ploffen. Allemaal tegengestelde krachten. Corrigeer me als dit voorbeeld niet klopt, maar u begrijpt vast wat er bedoelt wordt. Maar ook de wetten van oorzaak en gevolg vinden plaats binnen de sfeer van dualiteit. Dus hoe kunnen we het dan hebben over non-dualiteit? Bestaat zoiets wel? Niet twee? Hoe is dat mogelijk? Hoe serieus kan die verwijzing genomen worden?
Advaitaweb
Ben ik de gedachten of de emoties die ik voel?
Er dus niet van uitgaande dat we de verhalen van leermeesters voor zoete koek aannemen zit er één ding op. Het ZELF uitzoeken. En dat begint dus bij jou. De eerste vraag die daarbij helpend kan zijn is de vraag "Wie of wat ben ik? Ben ik mijn arm, of been of maag of hersens? Ben ik de gedachten over mijzelf of de emoties die ik voel? Hoe definieer ik mijzelf? Of de ander? Ben ik echt het produkt van mijn verleden of oude trauma's?

Moeiteloze waarnemendheid
het gevolg van mijn trauma's, of de verlangende najager van vervullingen? Ben ik mijn beroep, ben ik datgene wat mijn sociale status mij influisterd? Het zijn deze vragen die je kunnen inspireren bij hen neer te zitten en te onderzoeken. Daartoe is het belangrijk om eerst je bestaande eigenschappen zoals; - waardigheid - niet doen - en openheid - ; in jezelf na te voelen. Zonder die drie eigenschappen, deze je gegeven natuurlijke gereedschappen, op te nemen en in te zetten, zal je op dit pad niet ver komen. Het inzetten van deze gereedschappen helpen je om bewustzijn te ontwikkelen rondom je moeiteloze waarneming. Dat laatste is er al, maar we hebben het niet altijd door.

Onmiddellijk, meedogenloos helder
Zo kan je ontdekken dat de waarneming altijd vooraf gaat aan de gedachte, de emotie of de actie. De waarneming zelf is altijd zonder enige vorm van censuur, het waarnemen zelf is neutraal. De mogelijkheid bestaat dat je je bewust wordt dát je daar vertoeft. In die neutraliteit, en dat al het andere daarin, alles, opkomt, verschijnt. In dát waar geen "maar" bestaat. Onmiddellijk, meedogenloos en helder.
toppie
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Terug naar de inhoud