Dick Sinnige Vrijheid en liefde - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Aum
Ga naar de inhoud
Advaitaweb
Dick Sinnige

Vrijheid en liefde.
Op de dinsdagavond kwam er, even voor acht uur, een vrouw binnen op mijn wekelijkse bijeenkomst.
Ze was elegant gekleed, de verfijnde textuur van haar witte jurk sprong in het oog, maar ze droeg een ingebakken droefheid met zich mee.
Het werd acht uur en ik sloeg op de gong, ten teken dat de kring geopend was.
De vrouw keek me vragend aan en ik knikte haar aanmoedigend toe.
-"Kun je me zeggen wat liefde is?", vroeg ze.
-"Wat is jouw bevinding?"
-"Uit de spirituele boeken begrijp ik dat liefde onpersoonlijk is."
-"En wat is jouw ervaring met liefde?"
Ze schoof onrustig op haar stoel: "Ik mis mijn man."
-"Wat mis je precies?"
-"Toen ik nog met hem was, miste ik de vrijheid."
-"Ja."
-"En nu ik niet meer met hem ben, mis ik de liefde."
-"Zo kan dat voelen."
-"Het is of ik een keuze moet maken tussen vrijheid en liefde."
-"Wat is je ex-man voor je?"
-"Eigenlijk ben ik jarenlang geweest met een man, die me alleen maar had voor de seks."
Er steeg gelach op in de groep. De aanwezige vrouwen lachten uit herkenning, de mannen uit zachte schaamte.
-"En heeft dat jouw beeld over wat liefde is gekleurd?"
-"Ja, eerlijk gezegd denk ik dat, ondanks alle mooie spirituele woorden, liefde gewoon ruilhandel is."
-"Is dat je overtuiging?"
-"Ja, dat is feitelijk wel mijn conclusie."
-"Als je vasthoudt aan een conclusie, kun je dan nog wel echt op ontdekkingstocht gaan?"
-"Bedoel je dat mijn overtuiging niet juist is? Dat ik het anders zou moeten zien?"
-"Als je de ene overtuiging voor de andere inruilt, schiet je er nog niet veel mee op, wel?"
-"Maar ik heb toch ergens een uitgangspunt nodig?"
-"Kun je wel vrij onderzoeken, als je er een serie opvattingen op na houdt?"
Ze zuchtte: "De ene keer lijkt liefde over seks te gaan, en in de spirituele boeken gaat het dan weer over jezelf verbeteren."
-"Zie je de neiging van het denken, om de liefde ergens op vast te pinnen, zodat het je niet kan ontglippen?"
-"Maar wat is nou de juiste mening?"
-"Als je een mening hebt over de liefde, dan wordt die mening belangrijker dan de liefde zelf."
-"Ik voel waar je op doelt.", er lag nu een oprechte zachtheid in haar gezichtsuitdrukking, "Hoe kom ik direct in contact met de liefde zelf?"
-"Heb lief!"
-"Je bedoelt niet de herinnering aan mijn man of aan een boek....."
-"Ja, vergeet wat Pietje Puk over liefde zei. Vergeet je conclusies, die ooit geldig leken, maar die je nu alleen maar in de weg staan."
Ze keek oprecht verbaasd, over de ontdekking die ze nu diep van binnen deed: "Is liefde zo vrij?"
-"Het zit niet vast aan een woord."
-"En wat is vrijheid dan?"
-"Vrijheid en liefde zijn in wezen twee woorden voor hetzelfde."
-"Hoe doe ik dat dan?"
-"Hoe dan ook!"
-"Zo spontaan?"
-"Ja, liefde komt vanzelf in actie, als wij het niet in de weg staan."
-"O.K."
Ze lachte, er was onmiskenbaar een zon in haar glimlach.
De vraag en het antwoord waren in elkaar opgelost.
De gestolde droefheid was gaan stromen,
in de flow had de oceaan zichzelf terug gevonden.
Het was inmiddels half tien geworden.
Het was tijd voor de laatste gongslag,
die opklonk en wegstierf in de stilte.
De stilte, die onbeperkt ruimte gaf aan
een liefde en vrijheid waar geen woorden voor zijn.

Di©k Sinnige


Bijeenkomst op vrijwel elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur aan de Olympiakade 44-2hoog, 1076 XW Amsterdam.
Tel. 020-6735669  Je kunt me natuurlijk ook mailen: d.sinnige@chello.nl
toppie
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Terug naar de inhoud