Het bezongen absolute - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Ga naar de inhoud
Alles dat verwijst naar onze werkelijke ingrond, naar stilte, God, het absolute, Boeddha, Krishna of hoe je het ook noemen wilt, valt niet in woorden te vatten. Wel kunnen we daar pogingen toe in het werk stellen. Uitdrukkingen van -geraakt zijn, geroerd, schoonheid, liefde - . En misschien is het maar goed ook dat het absolute niet in woorden valt te vangen De grootsheid, de onnoemelijkheid van dit alles, heeft de generaties voor ons en onze generatie geïnspireerd. En zal die na ons blijven inspireren. De mens is altijd zoekende en vindende, maar een keer gevonden doet ons leren dat het niet uitgesproken kán worden. Niet omdat het niet mag, maar omdat het te groot daartoe is. Zoals ooit mijn goede vriend Jan van Delden eens zei, "Je denkt dat je een kraam in de RAI bent, maar je bént de RAI zelf."

VH

Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Vanaf zondagochtend 3 maart weer wekelijks meditatie bijeenkomsten in de Kern
Terug naar de inhoud