Dick Sinnige - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Ga naar de inhoud
Om dat te zien wat altijd is, wat je altijd bent geweest en altijd zult zijn. De persoon, die je lijkt te zijn, is geboren en zal ooit weer sterven. De persoon is een tijdelijke ervaring die je meemaakt als tijdloos bewustzijn. Je bent het absolute bewustzijn dat het relatieve gebeuren gadeslaat. Je ontkent de ervaringen niet, dat zou onnatuurlijk zijn. Maar je baseert je er niet op.Je bent er getuige van. Je fundament is bewustzijn, absoluut stabiel, onveranderlijk door de eeuwen heen. Soms voelt iets goed en soms niet. Zo is het leven. Soms regent het, soms schijnt de zon. De ervaringswereld is de rivier van pijn en plezier. Ervaringen zijn een rivier en bewustzijn is de oceaan. De totaliteit, die je werkelijk bent, komt nergens vandaan en gaat nergens heen. Alles is en je bent dit allemaal. Totaal zijn is vrij zijn. Alles zijn is de ware onthechting! Je bent ieder grassprietje. Je bent de letters die je nu leest. Je bent de gevoelens in het lichaam. Je bent de onmetelijke stilte die alles omringt en doordringt. Je bent dit alles.
Vanzelfsprekend

Di©k Sinnige
Advaitaweb
Dick Sinnige
Proza

Via deze pagina 6 artikelen van de hand van Dick Sinnige. Dick is een van de mensen die leeft wat hij zegt, "walk the talk" . Dat maakt ook van hem een uniek mens die met schijnbare lichtvoetigheid door het leven wandelt maar bij nadere beschouwing confronterend kan zijn voor de schouwer. Zijn verwijzingen zijn direct, to the point en feestelijk. Wekelijks stelt hij zijn huiskamer open voor bezoekers die hem daar vragen over willen stellen.
VH

Satsang op de Olympiakade is een ontmoeting met vraag en antwoord. Het is communicatie gericht op inzicht. Intussen is er iets onmetelijks werkzaam: communie. Het is de Innerlijke Kus van stille tegenwoordigheid. Stilte is de krachtigste leraar. Stilte dringt zich niet op, maar is voortdurend beschikbaar. Het is de lichtende ruimte tussen de woorden. En zelfs de woorden zijn, als je goed luistert, bloemen van stilte. We komen samen om onze onveranderlijke natuur te zien.
Bijeenkomst op vrijwel elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur aan de Olympiakade 44-2hoog, 1076 XW Amsterdam.
Tel. 020-6735669  Je kunt me natuurlijk ook mailen: d.sinnige@chello.nl
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Vanaf zondagochtend 3 maart weer wekelijks meditatie bijeenkomsten in de Kern
Terug naar de inhoud