Dick Sinnige alles is bewustzijn - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Aum
Ga naar de inhoud
"Wat er ook is gecreëerd, dat heb ik gedaan!" De gewone mens is levenslang gefrustreerd. De wijze is in staat om te accepteren dat ze er beiden moeten zijn, inclusief man en vrouw.'
-'Voor de verschijning is de dualiteit nodig.', zeg ik, 'Maar in de kern is er dat wat we nooit zullen kunnen definiëren.'

-'Accepteer dat er niet één kan zijn zonder deze tegendelen. In andere woorden: dualiteit van elke voorstelbare soort.'

-'Maar puur bewustzijn gaat hieraan vooraf.'

-'Nee, in beiden is hetzelfde bewustzijn. Het bewustzijn in een heilige is hetzelfde bewustzijn als in een psychopaat. De heilige heeft er niet voor gekozen om een heilige te zijn. De psychopaat heeft er niet voor gekozen om een psychopaat te zijn. Beiden zijn deel van de manifestatie en zijn functioneren dat we "leven" noemen. Dat is het inzicht: alles heeft zijn tegendeel. Beiden moeten er zijn. De wijze heeft de dualiteit aanvaard.'

-'Ja, contrast is nodig om te wereld te laten verschijnen.'
-'Precies! In de hindoe-filosofie zeggen ze: "Shiva is de bron en Shakti is de energie."

-'Maar bewustzijn heeft in zichzelf geen tegendeel.', werp ik op, 'Hoewel het zich uitdrukt in tegendelen.'

-'Het bewustzijn zelf is de dualiteit geworden. Bewustzijn is de énige werkelijkheid. Het heeft geen andere werkelijkheid om het universum mee te scheppen. De meest geschikte vergelijking die ik ooit tegen kwam, is in dat hindoe-vers dat refereert aan de manifestatie: Het is als het web dat de spin weeft. De spin heeft geen ander materiaal om het web van te maken, dan zichzelf. De draad uit zijn eigen lichaam.'

-'Dus is alles bewustzijn.'

-'Alles is bewustzijn. Bewustzijn is de enige werkelijkheid en heeft geen ander materiaal dan zichzelf om de wereld te scheppen. De ene is twee geworden, en de twee zijn de velen geworden.'

-'Je kunt dan natuurlijk ook weer van het vele naar de twee naar het ene.'

-'Dat is wat er gebeurd is voor de verstandige mens. Het begrijpt dat de velen de twee zijn en dat de twee alleen de éne realiteit zijn. Daarom lijken ik en de ander tegengesteld, maar we zijn daadwerkelijk hetzelfde één. Dit is het ware inzicht.'

Di©k Sinnige
Advaitaweb
Dick Sinnige
Een ontmoeting met Ramesh

Alles is bewustzijn ...

Een ontmoeting in 2007 met de Indiase wijze Ramesh S. Balsekar, in zijn huis in Mumbai..

Ramesh komt binnen, in het wit gekleed. Hij is klein en broos, maar wandelt kwiek naar zijn stoel. Zijn ogen glimmen als hij ons begroet. Het hele huis voelt nu opgewekt en de wereld is opgeruimd.


Hij knikt me toe: 'Wat is je naam?'
-'Dick.', zeg ik: 'Fijn om u te zien, Rameshji! Ik wil het graag met u
hebben over de relatie tussen God en dualiteit.'

-'Er kan niets zijn, tenzij het Gods wil is.', Ramesh slikt even en vervolgt, 'De theorie is, Dick, dat de éne uniciteit, de éne ongemanifesteerde bron, twéé is geworden in de manifestatie. De basis van de manifestatie is dualiteit. Alles in de manifestatie bestaat uit onderling verbonden tegenstellingen. Het functioneren van de manifestatie is het leven zoals we dat kennen. Beide onderling verbonden tegenstellingen moeten er zijn, beginnend met man en vrouw.'

-'Die tegenstelling ligt me wel.', opper ik.

-'Degene met inzicht is in staat om dit te accepteren, totaal! Hij heeft wat goede punten en hij heeft wat slechte punten. En kan nooit van zijn slechte kanten afkomen. Hij heeft het geprobeerd, maar de slechte kanten blijven. Daarom heeft de man van inzicht fundamentele bescheidenheid. Ik ben op geen enkele manier een perfect mens, ik heb mijn eigen fouten. Daarom moet de ander ook zijn fouten hebben. Ik ben niet perfect, dus hoe kan ik van de ander verwachten dat die perfect is?'

-'Dit betekent dus een totale ontspanning in een spannende wereld.'

-'Ja, bescheidenheid in mijzelf en verdraagzaamheid voor de ander. De dualiteit aanvaardend, aanvaardend dat alles in deze wereld zijn samenhangende tegendeel moet hebben. Man en vrouw, mooi en lelijk, goed en slecht, gelukkig en ongelukkig, gezonde en misvormde baby's. Hij aanvaardt het.
De gemiddelde mens is niet in staat om deze basale dualiteit te aanvaarden. Ieder moment prefereert hij het ene boven het andere. Hij is niet in staat om de dualiteit te accepteren. Hij leeft in dualisme, de hele dag de twee van elkaar scheidend. Hij wil altijd het mooie, niet het lelijke. Hij wil altijd het goede en niet het kwade. Hij wil altijd de heilige, maar niet de psychopaat.'

-'Hij wil alleen maar gezonde baby's, en geen misvormde baby's.'

-'Dus hij vroeg God: "God je bent zo genadig, waarom maak je misvormde baby's?" God geeft geen antwoord, maar als hij het deed, dan zou hij gezegd kunnen hebben: "Ik heb niet gezegd dat ik genadig ben, of wel soms?"
Bijeenkomst op vrijwel elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur aan de Olympiakade 44-2hoog, 1076 XW Amsterdam.
Tel. 020-6735669  Je kunt me natuurlijk ook mailen: d.sinnige@chello.nl
toppie
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Terug naar de inhoud