Startpagina Advaitaweb - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Ga naar de inhoud
Alexander Smit

Welkom bij advaitaweb

Deze website is opgedragen aan mijn leraar Alexander Smit, en aan allen wiens hart hij heeft gestolen.
(Volker Hinten)


Life ... is not a problem to be solved - But a mystery to be lived ...
Sören Kierkegaard
Advaita met een vleugje Meister Eckhart
1260 - 1328
We zijn in wezen volheid, maar tasten in het duister. Licht is totaal, maar in duisternis blijvend onbegrepen. We zijn niets, totdat we daar genoegen mee kunnen nemen. Zodra we genoegen nemen met het gegeven dat we niets, maar dan ook niets zijn, tot in de uiterste consequentie.. dan verdwijnt zelfs dat laatste restje .. dat restje dat genoegen neemt... Daarmee heeft het absolute totaal bezit van je genomen, of zo je wilt, God. De leegheid van niets is getransformeerd tot volheid van alles. God nam zijn rechtmatige plaats in, jij hoefde alleen maar opzij te stappen. God kon en kan niet anders dan zich totaal uit te storten in de vrijgekomen plek. Het is onmogelijk voor God dat na te laten.. Zoals water niet bij machte is zichzelf tegen te houden als het een dal inloopt en dit vult.

VH
Dit altoos jagende gemoed, dit hijgerige angstige willen hebben van de dingen. Er is geen rust of vrede te vinden, misschien hier, misschien daar of verderop.
Vergeten, verliezen .. De wijze waarop er voor de gek gehouden wordt. Het donkere grijpgrage wezen van hebzucht, verlangen, die dwingende bevrediging van elke ruminerende gedachte ... omdat we vrezen te missen wat onmisbaar is voordat we sterven. Al die hellen waarin we leven, die zelf gekochte ster reclames, leegtes van niet bestaan omdat we denken dat het gevuld kan worden met de dingen. En als we alles hebben mist er altijd wel iets .. en daar gaan we. Nu misschien iets spiritueels? Verlichting..ja dat wil ik hebben ... en daar gaan we weer op nutteloze jacht.. Een nieuw jachtveld waar iets te bereiken valt, te overwinnen, te verwerven .... En hoe meer er is gewonnen, verworven, prooien zijn bemachtigd, hoe meer onvervuldheid het verworvene is. Inzichten, magische krachten, open chakra's, mantra's, teksten van Guru's verheven tot mooi belichte pronkstukken in de etalage van jouw spiritualiteit .. het blijven bardo's, opgeleukte separeercellen.


toppie
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Zie website badgastenkerkje Wijk aan Zee
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van mindfulness-holland.nl


2
Zondag 19 december en zondag 16 januari 12.00 uur Advaita, meditatie en klankschalen. Met Volker Hinten en Jan Paul van der Mey. Inloop vanaf 11:30, duur: ongeveer 75 minuten, Vrijwillige bijdrage. Aanmelden via badgastenkerkje Wijk aan Zee


Terug naar de inhoud