Douwe Tiemersma
Douwe Tiemersma (7-1-1945   3-1-2013) heb ik gedurende zijn leven leren kennen als een van de meest integere en onderlegde advaitaleraren. In 1998, het jaar waarin Alexander Smit overleed, heb ik hem voor het eerst onmoet. Naast zijn advaitalessen gaf hij college aan de Erasmusuniverstiteit. Hier het bericht waarmee de Erasmusuniversiteit zijn leven herdacht. 

- Douwe was van 1974 tot 2003 als (hoofd)docent fenomenologie en interculturele filosofie verbonden aan onze Faculteit. Hij promoveerde in 1989 op een studie naar Merleau-Ponty: Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study. Hoewel hij een specialist was in de fenomenologie, lag zijn hart bij de oosterse denktradities. Jaarlijks verzorgde hij het keuzevak interculturele filosofie en besprak hij in zijn mastercolleges met een selecte groep studenten en cursisten de filosofie van de non-dualiteit. Vanaf 1980 was hij tevens advaitaleraar. Na zijn vertrek van de EUR ( Erasmus Universiteit Rotterdam) in 2003 heeft hij in Gouda het Advaita Centrum tot bloei gebracht, waar hij niet alleen als geestelijk leidsman fungeerde, maar ook het blad InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek oprichtte en vele boeken publiceerde (voor een overzicht, zie: Uitgeverij Advaita) De Faculteit gedenkt hem als een toegewijd docent, goede collega en aimabel mens. -
 
Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.

Het boek dat net verschenen is beslaat maar liefst 345 pagina's, gedrukt in een klein lettertype. Toen ik het van de uitgever ontving, enkele maanden terug, dacht ik eerst van "hoe kan ik daar in hemelsnaam doorheen komen..?"  Maar het boeit, het boeit vanaf de eerste regel. Zoals ik Douwe kende beschrijft hij daarin minitieus de weg van non dualiteit aan de vragenstellers die in grote getale voorbij komen. De titel is ook al zo'n bekende van hem. "Hoe zit het met jezelf?" Dat was bij hem een veel voorkomende wedervraag aan de leerlingen. Een vraag die standaard de blik naar binnen bracht. Die blik naar binnen zal bij het lezen van dit boek de lezer ongetwijfeld deelachtig worden. Alle levensgebieden komen aan bod, en de teksten nodigen keer op keer uit tot het meest verregaand zelfonderzoek dat maar mogelijk is.
Het zijn alleen  "de groten" ( Ramana Maharshi, Nisargadatta, Alexander Smit ) die in staat zijn op deze indringende wijze nondualiteit onder de aandacht te brengen. Douwe hoort thuis in dat rijtje. Na het lezen van de gesprekken zal de oplettende  lezer dit zeker kunnen beamen.  Ik kan een ieder dit boek aanbevelen die oprecht ge├»nteresseerd is in radicaal zelfonderzoek.

Volker Hinten