Voor de ruimte van ZIJN

Je aandacht richt zich naar binnen.
Alles wat komt, kan waargenomen worden en kan vanzelf weer gaan.
Je kijkt vanuit een immense stilte. Geef aandacht aan dit gevoel van Zijn.
Het verkeer van de sensaties komt meer op afstand. Al deze dingen zijn tijdelijk.

Ook je persoontje is maar een tijdelijk beeld, dat verschijnt in de aanwezigheid.
Het persoonlijke verhaal kleurt de beleving, maar ook dat is iets wat komt en gaat.
Je hoeft je niet te vereenzelvigen met wat komt en gaat.

Voel de ruimte van het Zijn, waarin de sensaties en beelden verschijnen.
De aanwezigheid en de afwezigheid van dingen wordt waargenomen.
Er is geen verhaal omheen, alleen het gevoel van Zijn.

Zijn heeft geen geloof, geen favoriet concept, het is niemands bezit.
Spontaan is er vrede, geluk, openheid en vertrouwen.
Iedere ademtocht is waarneembaar vanuit de stilte van het Zijn, maar het schrijft geen verhaal.

Wolken, zon, regenboog, sterren, maan, donder en bliksem tasten de hemel niet aan.
De hemel is er altijd. De hemel klaagt niet over wat er in verschijnt en leunt er ook niet op.


Dick Sinnige