Welkom

Wat is advaita vedanta?

Advaita vedanta is de naam van een filosofische stroming die er op wijst dat alle verscheidenheid, alle schijnbare tegendelen, voortkomen, verschijnen en verdwijnen in eenheid. Er is geen twee, dualiteit is schijnbaar maar in absolute zin één. Deze site - Advaitaweb - is een poging om daar wat meer en begrijpelijke duiding aan te geven. Voor een verdere introductie,  verwijs ik u graag naar het Artikel van Douwe Tiemersma en ondergetekende. ( Zie hoofdstuk artikelen.)

Spreuk van het Moment

Bron: Alexander Smit

Een gat in je geheugen is geen gat in je bestaan.

Wat we doorgaans "in de problemen zitten" noemen, is in negenennegentig van de honderd keer geen objectief probleem, maar een mentale houding. Daar is verandering mogelijk, omdat wij zelf de schepper zijn.

Advaitaweb op FB

Vrienden van advaitaweb

Mocht u de wens hebben direct van gedachten te wisselen over de onderwerpen die op deze site aan bod komen, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan onderstaande besloten facebook groepen, die door advaitaweb zijn opgezet.

FB advaitaweb 
FB advaita Vedanta en ons brein

 
  Advaitaweb is opgedragen aan:
Alexander Smit
   - Sri Parabrahmadatta Maharaj -

Alexander SmitAlexander Smit was gedurende zijn leven meer dan tien jaar mijn inspirator, mijn advaita leraar.
In 1998 stierf hij onverwacht aan een hartaanval. In 1987 heb ik hem voor het eerst ontmoet. In het huis van Rama Polderman te Baarn. Hij hield daar  wekelijks lezingen. Zijn compromis-loze directheid, bevlogenheid, kennis van zaken, humor en inzicht spraken mij direct aan. Hij ontwikkelde zich tot een wegbereider. Iemand die me niet alleen hielp en voordeed hoe tot existentieel zelfonderzoek te komen, maar zeker ook hoe om te gaan met de antwoorden die een dergelijk onderzoek met zich meebrengt. Hij was een van de weinige mensen die ik volkomen vertrouwde en bij wie ik het gevoel had "gezien" te worden, gezien voor wat ik werkelijk ben. Ik heb het voorrecht gehad om in het licht van zijn liefdevolle aandacht te groeien,
te zijn.
 
Daar ben ik hem dankbaar voor.

Volker